Podijelite

Ko su Mrvice?

Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice je predstavnik najvećih heroja, koji su prije vremena došli na ovaj svijet.

Tu smo da ostvarimo naše zajedničke ciljeve, koji prije svega govore da niste sami, da vam pomognemo u vašoj agoniji, da vas saslušamo i ohrabrimo, da vam pružimo podršku na način koji je poznat samo onima koji su kroz to prošli ili prolaze.

Borimo se za edukaciju, borimo se za poboljšanje uslova vašeg boravka u bolnicama, borimo se da podignemo svijest o prijevremenom rođenju.

 

Borićemo se za vas, nas i neke buduće generacije.

 

Ciljevi Udruženja

 • unapređenje zdravstvene zaštite roditelja i djece;
 • pružanje psihološke podrške roditeljima prijevremeno rođene djece i djece sa posebnim potrebama;
 • edukacija roditelja;
 • organizovanje aktivnosti koje unapređuju kvalitet života porodica sa prijevremeno rođenom djecom ili djecom sa posebnim potrebama;
 • materijalno osnaživanje roditelja sa prijevremeno rođenom djecom i djecom sa posebnim potrebama;
 • javno zastupanje i podizanje vizibiliteta porodica sa prijevremeno rođenom djecom ili djecom sa posebnim potrebama;
 • organizovanje različitih aktivnosti za djecu i roditelje, humanitarnih akcija za pomoć ciljnim grupama, institucijama i organizacijama kojima je to potrebno;
 • zagovaranje i zalaganje za postizanje optimalnih uslova medicinske njege za djecu;
 • kontinuirano i stručno usavršavanje članova;
 • prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti zdravstvene zaštite djece i roditelja;
 • održavanje koncerata, performansi, izložbi te priredbi radi ostvarivanja ciljeva;
 • organizovanje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti zdravstvene zaštite djece i roditelja;
 • objavljivanje i izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na zdravstvenu i psihološku zaštitu djece i roditelja;
 • izrada i prodaja suvenira koji promovišu Udruženje i predstavljaju način obezbjeđivanja sredstava za provođenje ciljeva;
 • saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave njegom i zdravstvenom zaštitom prijevremeno rođene djece i djece sa posebnim potrebama;
 • humanitarno djelovanje, u skladu sa posebnim propisima.

 

 

Pratite nas